Negative renter

Bankerne lever i bund og grund af indskydernes penge, og erhvervsminister Simon Kollerup har fuldstændig ret i, at det er unaturligt og fornuftsstridigt, at bankkunderne foruden inflationsudhulingen på 1-2 % årligt skal betale negativ rente af de penge, som gør bankvirksomhed mulig. En nedre grænse på 0 % i forrentning af indskydernes penge burde være…

Read More