Sundhedsstyrelsen har groft misrøgtet sundhedsområdet

sundhedsstyrelsen

Adskillige svigt  og en stribe møgsager har afdækket, at Sundhedsstyrelsen groft har misrøgtet sundhedsområdet. To af styrelsens øverste chefer tager skraldet og forlader deres stillinger, selv om de “naturligvis” ikke har begået fejl – hvilket kan oversættes til, at de får et gyldent håndtryk og/eller forfremmes til højere stillinger andetsteds – hvis altså de ikke har nået pensionsalderen. Men Sundhedsstyrelsens øverste chef, Else Smith, er “naturligvis” aldeles uden ansvar og fortsætter uændret med sin forrygende indsats for sundheden.

    Og selv om hun næppe kender til detaljerne mener Özlem Cekic (SF) helt som forventet og som automatreaktion, at det er afgørende, at området tilføres flere penge. Naturligvis – helt som vi kender både SF og især Özlem Cekic. Sundhedsstyrelsen har fejlet, og derfor skal de ansvarlige forfremmes eller “bespises på rådhuset” resten af livet – og området skal tilføres flere ressourcer.     

    Kunne man til en afveksling forestille sig, at misèren i Sundhedsstyrelsen skyldtes uduelighed og dårlig ledelse, og at problemet kunne løses med kompetente medarbejdere og en kompetent ledelse ved roret – uden nødvendigvis at tilføre området flere ressourcer? Nej, naturligvis ikke – svaret på uduelighed, svigt, misrøgt og elendig embedsførelse i den offentlige sektor  er som altid at tilføre området flere ressourcer og forfremme/forgylde de ansvarlige.

    Det er nemlig så ubehageligt at konfrontere gode gamle venner med uduelighed – og hvem ved, om man selv en gang skulle komme i søgelyset og have brug for “old friends network”? Og pyt – skatteyderne betaler jo uden at kny!


Skriv en kommentar