Danskernes forsvarsvilje

Tak og lov for NATO, som holder Putins drømme om verdensherredømme i skak. Nu ser det dog heldigvis også ud til, at økonomien – ligesom i sin tid Sovjetunionen – knækker ryggen på et forarmet Rusland, som i forvejen er både en økonomisk og militær dværg i forhold til NATO. Ikke desto mindre holder Rusland sig stadig ikke tilbage for en aggressiv militær fremfærd og trusler mod naboerne i nærområdet, og det næste bliver uden tvivl imperiedrømme i Arktis, hvor Rusland allerede nu er på tyvetogt og i fuld gang med en massiv militær oprustning.

Den senere tids debat om penge til flyindkøb viser til fulde, at danskernes forsvarsvilje kan ligge et lille sted. Medens mange lande med USA i spidsen afsætter helt op til 10 % af deres BNP til forsvar, så kan Danmark kun med lodder og trisser klare godt halvdelen af de to procent, som vi har aftalt med vore alliancepartnere i NATO. Også selv om trusselsniveauet og de militære aggressioner er voksende. Alligevel forventer danskerne uden blusel, at NATO til fulde lever op til ”musketéreden” om at komme os til hjælp, hvis russerne gør alvor af truslerne om atomare repressalier, hvis vi f.eks. indgår i missilskjoldet – idet vi dog forbeholder os ret til selv at bestemme, hvilke våben NATO i givet fald må anvende i forsvaret af Danmark.

Lige siden indgåelsen af Atlantpagten (NATO) i 1949 har Danmark unddraget sig at leve op til de aftalte forpligtelser, og vi er stadig milevidt fra de sølle minimum 2 % af BNP, som vi i årevis har forpligtet os på – senest i 2014 under den danske generalsekretær i NATO Anders Fogh Rasmussen.

Men hvis Danmark mangler forsvarsvilje og altid skal trækkes til truget uden alligevel at overholde indgåede aftaler, hvem har så tillid til, at NATO kommer os til hjælp, hvis Putin uden videre f.eks. besætter Bornhold med henvisning til beskyttelse af efterkommerne efter de russiske troppers besættelse af Bornholm i 1945-46?

Nu truer Rusland desuden Sverige og Finland med militære repressalier, hvis de indgår i forsvarsalliancer med andre lande (NATO). Heldigvis nåede både de baltiske stater og Polen at blive medlem af NATO, inden ”tsar” Putin kom til magten, men ingen tvivl om, at man i disse lande og hele Østeuropa selv med NATO i ryggen alligevel ryster i bukserne ved tanken om, hvad Putin kan finde på. Men mon dog ikke selv Putin trods alt også selv ryster i bukserne ved tanken om at gå i krig med forsvarsalliancen NATO!

På trods af danskernes manglende forsvarsvilje og nølende bidrag til forsvaret kan vi håbe på, at NATO i givet fald alligevel kommer Danmark til hjælp, så bornholmerne ikke kommer til at lide samme skæbne som Krim, hvis Putin mod al sund fornuft alligevel skulle finde på også at annektere Bornholm. Man ved jo ganske enkelt aldrig, hvad den mand finder på af handlinger og løgnehistorier. Men den første betingelse må være, at danskerne selv viser et minimum af forsvarsvilje ved at leve op til aftalen om blot sølle 2 % af BNP til forsvaret.


Skriv en kommentar