Negative renter

Bankerne lever i bund og grund af indskydernes penge, og erhvervsminister Simon Kollerup har fuldstændig ret i, at det er unaturligt og fornuftsstridigt, at bankkunderne foruden inflationsudhulingen på 1-2 % årligt skal betale negativ rente af de penge, som gør bankvirksomhed mulig. En nedre grænse på 0 % i forrentning af indskydernes penge burde være bundgrænsen, og hvis bankerne mener de tjener for lidt, så bør de ganske enkelt forøge rentemarginalen og hæve udlånsrenten i stedet for at vende sig mod deres eget eksistensgrundlag.

    I virkeligheden er det faktisk også indskyderne, som har den ultimative magt over banksektoren ved ganske enkelt i fælles front at lave et run på bankerne og gå i kontant. Den cirkulerende mængde sedler og mønt i Danmark udgør knap 70 mia. kr., hvorimod indskud på anfordring udgør svimlende knap 1400 mia. kr. Hvis indskyderne her og nu forlanger alle disse mange milliarder udbetalt kontant for at undgå negativ rente, så kommer seddelpressen i Nationalbanken på overarbejde, og både pengevæsenet og kapitalmarkedet bryder ganske enkelt sammen. Bankerne vil være tvunget til lukke og spærre kontantautomaterne et par dage, og når de genåbner vil negativ rente være en saga blot, og både Nationalbanken, forretningsbankerne og staten vil være nødt til at falde over deres egne ben for at få kunderne tilbage og hurtigst muligt få genskabt tilliden til banksektoren. I sidste ende er det nemlig op til indskyderne, om man vil finde sig i negative renter. Men det forudsætter naturligvis fællesskab og sammenhold.


Skriv en kommentar