Corydons generationstyveri

generationstyveri

Milliarderne vælter ind i statskassen som følge af regeringens generationstyveri ved at fremrykke beskatningen af kapitalpensionsopsparing mod en præmie på 2,7 %-point i skatterabat. Sammenlagt ca. 100 milliarder kroner i årene 2013-15 bliver det til, og nu advarer økonomerne med god grund og belært af erfaringer den nuværende regering mod at solde pengene op, for…

Read More